Primăria Ștefan Cel Mare Bacău

Alte documente

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Acțiuni